Grey Kitchen

Countertops: Quartz in the color ‘Grey Savoie’ with undermount zero radius stainless steel sink.

Grey Bathroom

Countertops: Quartz in the color ‘Grey Savoie’ with undermount rectangle vitreous china bowl.

White Kitchen

Countertops: Quartz in the color ‘Pure White’ with undermount zero radius stainless steel sink.

White Bathroom

Countertops: Quartz in the color ‘Pure White’ with undermount zero radius stainless steel sink.